Jaw Cysts

Käkcystor

Svensk definition

Epitelklädda, säckliknande, sjukliga förändringar i håligheter i käken. Även epitellösa cystor (pseudocystor) i käken räknas hit, som t ex sådana som orsakats av skada, eller solitärcystor, statiska käkbenskaviteter och aneurysmatiska käkbenscystor. Egentliga käkcystor klassas som odontogena eller icke-odontogena.

Engelsk definition

Saccular lesions lined with epithelium and contained within pathologically formed cavities in the jaw; also nonepithelial cysts (pseudocysts) as they apply to the jaw, e.g., traumatic or solitary cyst, static bone cavity, and aneurysmal bone cyst. True jaw cysts are classified as odontogenic or nonodontogenic.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cyst, Jaw Cysts, Jaw Jaw Cyst