Intraoperative Care

Intraoperativ vård

Svensk definition

Vårdinsatser under pågående kirurgiskt ingrepp. Häri ingår övervakning, vätsketerapi, medicinering, transfusioner, narkos, röntgen och laboratorietester.

Engelsk definition

Patient care procedures performed during the operation that are ancillary to the actual surgery. It includes monitoring, fluid therapy, medication, transfusion, anesthesia, radiography, and laboratory tests.

Svenska synonymer

Peroperativ vård

Engelska synonymer

Peroperative Care Care, Peroperative Care, Intraoperative