Intestinal Atresia

Tarmatresi

Svensk definition

Medfödd obliteration av tarmhåligheten, där ileum omfattas i hälften av fallen, och jejunum och duodenum i lägre frekvens. Det är den vanligaste orsaken till tarmobstruktion hos nyfödda.

Engelsk definition

Congenital obliteration of the lumen of the intestine, with the ILEUM involved in 50% of the cases and the JEJUNUM and DUODENUM following in frequency. It is the most frequent cause of INTESTINAL OBSTRUCTION in NEWBORNS. (From Stedman, 25th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Congenital Intestinal Atresia Atresia, Congenital Intestinal Atresias, Congenital Intestinal Congenital Intestinal Atresias Intestinal Atresia, Congenital Intestinal Atresias, Congenital Atresia, Intestinal Apple Peel Syndrome Apple Peel Syndromes Apple-Peel Intestinal Atresia Apple Peel Intestinal Atresia Apple-Peel Intestinal Atresias Atresia, Apple-Peel Intestinal Atresias, Apple-Peel Intestinal Intestinal Atresia, Apple-Peel Intestinal Atresias, Apple-Peel Jejunal Atresia Atresia, Jejunal Apple Peel Small Bowel Syndrome Familial Apple Peel Jejunal Atresia