Inositol

Inositol

Svensk definition

En isomer av glukos som betraktats som ett B-vitamin, trots att det är oklart om det är ett vitamin, och att något bristtillstånd aldrig påvisats hos människa. Inositolfosfolipider är viktiga länkar i signalöverföring.

Engelsk definition

An isomer of glucose that has traditionally been considered to be a B vitamin although it has an uncertain status as a vitamin and a deficiency syndrome has not been identified in man. (From Martindale, The Extra Pharmacopoeia, 30th ed, p1379) Inositol phospholipids are important in signal transduction.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Mesoinositol Myoinositol Chiro-Inositol Chiro Inositol