Inclusion Bodies, Viral

Inklusionskroppar, virala

Svensk definition

Områden med avvikande färgning i kärnan eller cytoplasman hos en virusinfekterad cell. En del inklusionskroppar utgör "virusfabriker", där virusnukleinsyra eller virusprotein syntetiseras. Andra är enbart artefakter till följd av fixering och färgning. En typ av inklusionskroppar, Negrikroppar, påträffas i nervcellers cytoplasma eller utskott hos djur som dött av rabies.

Engelsk definition

An area showing altered staining behavior in the nucleus or cytoplasm of a virus-infected cell. Some inclusion bodies represent "virus factories" in which viral nucleic acid or protein is being synthesized; others are merely artifacts of fixation and staining. One example, Negri bodies, are found in the cytoplasm or processes of nerve cells in animals that have died from rabies.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Viral Inclusion Bodies Bodies, Viral Inclusion Body, Viral Inclusion Inclusion Body, Viral Viral Inclusion Body Negri Body Body, Negri Negri Bodies Bodies, Negri