Inclusion Bodies

Inklusionskroppar

Svensk definition

Sammanfattande benämning på alla avgränsade inneslutningar av främmande (t ex bly eller virus) eller metaboliskt inaktiva ämnen (t ex ceroid- eller Mallorykroppar) i cellers cytoplasma eller kärnor. Inklusionskroppar i ffa nerv-, epitel- och endotelceller kan vara infekterade med vissa filtrerbara virus.

Engelsk definition

A generic term for any circumscribed mass of foreign (e.g., lead or viruses) or metabolically inactive materials (e.g., ceroid or MALLORY BODIES), within the cytoplasm or nucleus of a cell. Inclusion bodies are in cells infected with certain filtrable viruses, observed especially in nerve, epithelial, or endothelial cells. (Stedman, 25th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Bodies, Inclusion Body, Inclusion Inclusion Body Cellular Inclusions Cellular Inclusion Inclusion, Cellular Inclusions, Cellular Cytoplasmic Inclusions Cytoplasmic Inclusion Inclusion, Cytoplasmic Inclusions, Cytoplasmic