Impetigo

Svinkoppor

Svensk definition

En vanlig, ytlig bakterieinfektion orsakad av Staphylococcus aureus eller beta-hemolytiska streptokocker grupp A. Typiska tecken är blåsor som brister och avger en tunnflytande, gulaktig vätska som torkar till en krusta. Blåsorna är vanligen lokaliserade till ansiktet, särskilt till området kring mun och näsa.

Engelsk definition

A common superficial bacterial infection caused by STAPHYLOCOCCUS AUREUS or group A beta-hemolytic streptococci. Characteristics include pustular lesions that rupture and discharge a thin, amber-colored fluid that dries and forms a crust. This condition is commonly located on the face, especially about the mouth and nose.

Svenska synonymer

Impetigo Impetigo contagiosa

Engelska synonymer

Impetigos Impetigo Contagiosa Contagiosa, Impetigo Contagiosas, Impetigo Impetigo Contagiosas