Immunoglobulin Light Chains

Immunglobulin, lätt kedja

Svensk definition

Polypeptidkedjor, bestående av 211 till 217 aminosyrasekvenser, som kan isoleras från immunglobuliner och som har en molekylvikt av ca 22 kD. Det finns två huvudtyper av lätta kedjor, kappa och lambda, vilka hos människa förekommer ungefär i förhållandet 60% till 40%. Båda kedjor består av linjärt upprepade, likartade, men inte identiska, segment av ca 110 aminosyrarester. I varje segment lägger en disulfidbindning grunden till en tätt veckad, 60-delad slinga eller domän. Angränsande domäner länkas med mindre tätveckade regioner. Båda de lätta kedjorna innehåller två sådana domäner. Två lätta och två tunga kedjor utgör en immunglobulinmolekyl, men båda lätta kedjor i ett Ig är av samma typ.

Engelsk definition

Polypeptide chains, consisting of 211 to 217 amino acid residues and having a molecular weight of approximately 22 kDa. There are two major types of light chains, kappa and lambda. Two Ig light chains and two Ig heavy chains (IMMUNOGLOBULIN HEAVY CHAINS) make one immunoglobulin molecule.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Chains, Immunoglobulin Light Light Chains, Immunoglobulin Immunoglobulins, Light-Chain Immunoglobulins, Light Chain Immunoglobulin Light-Chain Light-Chain, Immunoglobulin Light-Chain Immunoglobulins Light Chain Immunoglobulins Ig Light Chains Chains, Ig Light Light Chains, Ig Immunoglobulin Light Chain Light Chain, Immunoglobulin