Hypogonadism

Hypogonadism

Svensk definition

Tillstånd kännetecknat av onormalt låg aktivitet hos könskörtlarna, med försämrad kroppsväxt och sexuell utveckling som följd.

Engelsk definition

Condition resulting from deficient gonadal functions, such as GAMETOGENESIS and the production of GONADAL STEROID HORMONES. It is characterized by delay in GROWTH, germ cell maturation, and development of secondary sex characteristics. Hypogonadism can be due to a deficiency of GONADOTROPINS (hypogonadotropic hypogonadism) or due to primary gonadal failure (hypergonadotropic hypogonadism).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hypogonadism, Isolated Hypogonadotropic Hypogonadotropic Hypogonadism Hypogonadism, Hypogonadotropic Hypergonadotropic Hypogonadism Hypogonadism, Hypergonadotropic