Hyperkalemia

Hyperkalemi

Svensk definition

Onormalt höga halter av kalium i blodet, oftast pga bristande utsöndring från njurarna. Kliniskt ses EKG-avvikelser i form av förhöjda T-vågor och platta P-vågor, och så småningom förmaksasystole. I svåra fall kan svaghet och slapp förlamning förekomma.

Engelsk definition

Abnormally high potassium concentration in the blood, most often due to defective renal excretion. It is characterized clinically by electrocardiographic abnormalities (elevated T waves and depressed P waves, and eventually by atrial asystole). In severe cases, weakness and flaccid paralysis may occur. (Dorland, 27th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hyperkalemias Hyperpotassemia Hyperpotassemias