Hepatitis Viruses

Hepatitvirus

Svensk definition

Alla virus som orsakar leverinflammation. Hit hör såväl DNA- som RNA-virus, och virus hos både människor och djur.

Engelsk definition

Any of the viruses that cause inflammation of the liver. They include both DNA and RNA viruses as well viruses from humans and animals.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hepatitis Virus Virus, Hepatitis Viruses, Hepatitis Hepatitis Virus, Marmoset Hepatitis Viruses, Marmoset Marmoset Hepatitis Virus Marmoset Hepatitis Viruses Virus, Marmoset Hepatitis Viruses, Marmoset Hepatitis