Hepacivirus

Hepacivirus

Svensk definition

Ett släkte inom Flaviviridae som ger upphov till parenteral smitta med hepatit C genom transfusioner eller drogmissbruk. Hepatit C-virus är typarten och dessutom den enda medlemmen i släktet.

Engelsk definition

A genus of FLAVIVIRIDAE causing parenterally-transmitted HEPATITIS C which is associated with transfusions and drug abuse. Hepatitis C virus is the type species.

Svenska synonymer

Hepatit C-virus

Engelska synonymer

Hepaciviruses Hepatitis C-Like Viruses Hepatitis C Like Viruses Hepatitis C-Like Virus Hepatitis C virus Hepatitis C viruses