Hepadnaviridae

Hepadnaviridae

Svensk definition

En familj DNA-virus med dubbelsträngade genom som främst angriper levern. Virusen orsakar hepatit hos människor och djur. Det finns två släkten, Avihepadnavirus och orthohepadnavirus. Hepadnavirus omfattar hepatit B-virus, ankhepatit B-virus, hägerhepatit B-virus, jordekorrehepatitvirus och murmeldjurshepatit B-virus.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hepadnaviruses Hepadnavirus