Hemopneumothorax

Hemopneumotorax

Svensk definition

Ansamling av luft och blod i lunghålan.

Engelsk definition

Collection of air and blood in the pleural cavity.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.