Hemocytes

Hemocyter

Svensk definition

Alla typer av blodceller, särskilt hos ryggradslösa djur.

Engelsk definition

Any blood or formed element especially in invertebrates.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hemocyte