Hemocyanins

Hemocyaniner

Svensk definition

Kopparinnehållande, syretransporterande protein som finns i hemolymfan hos vissa ryggradslösa djur. Proteinet är färglöst i frånvaro av syre, men är blått i oxiderad form. Till skillnad från hemoglobin innehåller hemocyanin ingen hem-del, varför namnet egentligen är missvisande. ( 2004-10-05 Källa Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=201478)

Engelsk definition

Metalloproteins that function as oxygen transport proteins in the HEMOLYMPH of MOLLUSKS and ARTHROPODS. They are characterized by two copper atoms, coordinated with HISTIDINE residues, that reversibly bind a single oxygen molecule; they do not contain HEME groups.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hemocyanin alpha-Hemocyanins alpha Hemocyanins alpha-Haemocyanin alpha Haemocyanin alpha-Hemocyanin alpha Hemocyanin