Hemiplegia

Hemiplegi

Svensk definition

Svår eller fullständig förlust av muskelfunktionerna på ena kroppshalvan. Tillståndet beror oftast på sjukdom eller skada (t ex hjärnblödning) i den hjärnhalva som är på motsatt sida av den drabbade sidan av kroppen. Mer sällan kan hjärnstamsskador, ryggmärgssjukdomar, perifera nervsjukdomar eller andra tillstånd visa sig som hemiplegi. Hemipares är en mildare form av muskelsvaghet i den ena kroppshalvan.

Engelsk definition

Severe or complete loss of motor function on one side of the body. This condition is usually caused by BRAIN DISEASES that are localized to the cerebral hemisphere opposite to the side of weakness. Less frequently, BRAIN STEM lesions; cervical SPINAL CORD DISEASES; PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM DISEASES; and other conditions may manifest as hemiplegia. The term hemiparesis (see PARESIS) refers to mild to moderate weakness involving one side of the body.

Svenska synonymer

Hemipares Halvsidig förlamning Övergående hemiplegi Spastisk hemiplegi Monoplegi Hemiplagi hos barn Slapp hemiplegi Korsad hemiplegia

Engelska synonymer

Hemiplegias Hemiplegia, Transient Hemiplegias, Transient Transient Hemiplegia Transient Hemiplegias Monoplegia Monoplegias Hemiplegia, Post-Ictal Hemiplegia, Post Ictal Hemiplegias, Post-Ictal Post-Ictal Hemiplegia Post-Ictal Hemiplegias Hemiplegia, Crossed Crossed Hemiplegia Crossed Hemiplegias Hemiplegias, Crossed Hemiplegia, Flaccid Flaccid Hemiplegia Flaccid Hemiplegias Hemiplegias, Flaccid Hemiplegia, Infantile Hemiplegias, Infantile Infantile Hemiplegia Infantile Hemiplegias Hemiplegia, Spastic Hemiplegias, Spastic Spastic Hemiplegia Spastic Hemiplegias