Hemangiosarcoma

Hemangiosarkom

Svensk definition

En sällsynt, elakartad tumörform som kännetecknas av snabbt tillväxande och infiltrerande, anaplastiska celler som kan härledas från blodkärl och som bekläder blodfyllda eller knöliga hålrum.

Engelsk definition

A rare malignant neoplasm characterized by rapidly proliferating, extensively infiltrating, anaplastic cells derived from blood vessels and lining irregular blood-filled or lumpy spaces. (Stedman, 25th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hemangiosarcomas Angiosarcoma Angiosarcomas