Heart Aneurysm

Hjärtaneurysm

Svensk definition

Utvidgning av en del av hjärtkammarens vägg, oftast den vänstra, eller, sällan, en säckformad utbuktning genom väggen (falskt hjärtbråck). Tillståndet följer vanligtvis på en hjärtinfarkt, men även andra orsaker, som t ex bakteriell endokardit eller fysisk skada, har beskrivits.

Engelsk definition

A localized bulging or dilatation in the muscle wall of a heart (MYOCARDIUM), usually in the LEFT VENTRICLE. Blood-filled aneurysms are dangerous because they may burst. Fibrous aneurysms interfere with the heart function through the loss of contractility. True aneurysm is bound by the vessel wall or cardiac wall. False aneurysms are HEMATOMA caused by myocardial rupture.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Aneurysm, Heart Aneurysms, Heart Heart Aneurysms Cardiac Aneurysm Aneurysm, Cardiac Aneurysms, Cardiac Cardiac Aneurysms