Hallucinations

Hallucinationer

Svensk definition

Subjektivt upplevda sinnesförnimmelser utan egentlig utlösande impuls, vilka dock av personen i fråga upplevs som verkliga. De kan vara av organiskt ursprung eller förknippade med psykiska störningar.

Engelsk definition

Subjectively experienced sensations in the absence of an appropriate stimulus, but which are regarded by the individual as real. They may be of organic origin or associated with MENTAL DISORDERS.

Svenska synonymer

Hallucinos Visuella hallucinationer Hörselhallucination Synhallucinationer Auditiva hallucinationer Taktila hallucinationer Känselhallucinationer

Engelska synonymer

Hallucination Hallucinations, Visual Hallucination, Visual Visual Hallucination Visual Hallucinations Hallucination of Body Sensation Body Sensation Hallucination Body Sensation Hallucinations Hallucinations, Auditory Auditory Hallucination Auditory Hallucinations Hallucination, Auditory Hallucinations, Dissociative Dissociative Hallucination Dissociative Hallucinations Hallucination, Dissociative Hallucinations, Elementary Elementary Hallucination Elementary Hallucinations Hallucination, Elementary Hallucinations, Formed, of People Hallucinations, Gustatory Gustatory Hallucination Gustatory Hallucinations Hallucination, Gustatory Hallucinations, Hypnagogic Hallucination, Hypnagogic Hypnagogic Hallucination Hypnagogic Hallucinations Hallucinations, Hypnapompic Hallucination, Hypnapompic Hypnapompic Hallucination Hypnapompic Hallucinations Hallucinations, Internal Body Sensation Hallucinations, Kinesthetic Hallucination, Kinesthetic Kinesthetic Hallucination Kinesthetic Hallucinations Hallucinations, Mood Congruent Hallucination, Mood Congruent Mood Congruent Hallucination Mood Congruent Hallucinations Hallucinations, Mood Incongruent Hallucination, Mood Incongruent Mood Incongruent Hallucination Mood Incongruent Hallucinations Hallucinations, Olfactory Hallucination, Olfactory Olfactory Hallucination Olfactory Hallucinations Hallucinations, Organic Hallucination, Organic Organic Hallucination Organic Hallucinations Hallucinations, Reflex Hallucination, Reflex Reflex Hallucination Reflex Hallucinations Hallucinations, Sensory Hallucination, Sensory Sensory Hallucination Sensory Hallucinations Hallucinations, Somatic Hallucination, Somatic Somatic Hallucination Somatic Hallucinations Hallucinations, Tactile Hallucination, Tactile Tactile Hallucination Tactile Hallucinations Hallucinations, Verbal Auditory Auditory Hallucination, Verbal Auditory Hallucinations, Verbal Hallucination, Verbal Auditory Verbal Auditory Hallucination Verbal Auditory Hallucinations Hallucinations, Visual, Formed Hallucinations, Visual, Unformed