Gynatresia

Gynatresi

Svensk definition

Frånvaro av en normal öppning i det kvinnliga könsorganet, från äggledarna till vaginan. Denna anomali kan vara medfödd eller förvärvad genom skador, sjukdomar eller sammanväxta vävnader.

Engelsk definition

Absence of a normal opening in the lumen of the female genital tract, from the FALLOPIAN TUBES to the VAGINA. This anomaly may be congenital or acquired due to injuries, diseases, or TISSUE ADHESIONS.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Gynatresias Asherman Syndrome Syndrome, Asherman Intrauterine Synechiae Synechiae, Intrauterine Uterine Synechiae Synechiae, Uterine Asherman's Syndrome Ashermans Syndrome Syndrome, Asherman's