Gout Suppressants

Gikthämmande medel

Svensk definition

Medel som ökar utsöndringen av urinsyra från njurarna, minskar urinsyraproduktionen (antihyperurikemimedel), eller lindrar smärtan och inflammationen vid akuta giktattacker.

Engelsk definition

Agents that increase uric acid excretion by the kidney (URICOSURIC AGENTS), decrease uric acid production (antihyperuricemics), or alleviate the pain and inflammation of acute attacks of gout.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Suppressants, Gout Antigout Agents Agents, Antigout Antihyperuricemics