Glucose Oxidase

Glukosoxidas

Svensk definition

Ett enzym i oxidoreduktasklassen som katalyserar omvandlingen av beta-D-glukos och syre till D-glukono-1,5-lakton och peroxid. Det är ett flavoprotein med hög specificitet för beta-D-glukos. Enzymet bildas av Penicillium notatum och andra svampar och visar antibakteriell verkan i närvaro av glukos och syre. Det används för bedömning av glukoshalten i blod- eller urinprov medelst de färgämnen som bildas av reaktionens väteperoxid.

Engelsk definition

An enzyme of the oxidoreductase class that catalyzes the conversion of beta-D-glucose and oxygen to D-glucono-1,5-lactone and peroxide. It is a flavoprotein, highly specific for beta-D-glucose. The enzyme is produced by Penicillium notatum and other fungi and has antibacterial activity in the presence of glucose and oxygen. It is used to estimate glucose concentration in blood or urine samples through the formation of colored dyes by the hydrogen peroxide produced in the reaction. (From Enzyme Nomenclature, 1992) EC 1.1.3.4.

Svenska synonymer

Microcid

Engelska synonymer

Oxidase, Glucose Microcid