Gas Gangrene

Gasgangrän

Svensk definition

Ett allvarligt tillstånd till följd av bakterieinvasion i frisk muskelvävnad från angränsande skadad vävnad. Infektionen börjar i sår som angripits av bakterier av släktet Clostridium. C. perfringens är den vanligaste orsaken (ansvarig för mer än 80 % av fallen), medan C. novyi, C. septicum och C. histolyticum är de vanligaste orsakerna till infektion i de övriga fallen.

Engelsk definition

A severe condition resulting from bacteria invading healthy muscle from adjacent traumatized muscle or soft tissue. The infection originates in a wound contaminated with bacteria of the genus CLOSTRIDIUM. C. perfringens accounts for the majority of cases (over eighty percent), while C. noyvi, C. septicum, and C. histolyticum cause most of the other cases.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Gangrene, Gas Gangrenes, Gas Gas Gangrenes