Ganglia, Spinal

Spinalganglier

Svensk definition

Sensoriska nervknutar på de bakre ryggmärgsrötterna inne i ryggkotpelaren. Ryggradens ganglieceller är pseudounipolära. En enda primär gren förgrenas i ett perifert utskott som förmedlar känselimpulser från omgivningen och en central gren som leder dessa impulser vidare till ryggmärgen eller hjärnan.

Engelsk definition

Sensory ganglia located on the dorsal spinal roots within the vertebral column. The spinal ganglion cells are pseudounipolar. The single primary branch bifurcates sending a peripheral process to carry sensory information from the periphery and a central branch which relays that information to the spinal cord or brain.

Svenska synonymer

Ryggmärgsganglier Spinala ganglier

Engelska synonymer

Dorsal Root Ganglia Ganglia, Dorsal Root Spinal Ganglia Dorsal Root Ganglion Ganglion, Dorsal Root Ganglion, Spinal Spinal Ganglion