Ganglia, Parasympathetic

Parasympatiska ganglier

Svensk definition

Nervknutar i det parasympatiska nervsystemet, omfattande ciliaris-, pterygopalatin-, submandibular- och öronganglierna i skallen samt terminalganglier med sina målorgan i bröstkorg och buk.

Engelsk definition

Ganglia of the parasympathetic nervous system, including the ciliary, pterygopalatine, submandibular, and otic ganglia in the cranial region and intrinsic (terminal) ganglia associated with target organs in the thorax and abdomen.

Svenska synonymer

Parasympatisk ganglion Submandibulära ganglier

Engelska synonymer

Parasympathetic Ganglia Ganglion, Parasympathetic Parasympathetic Ganglion Pterygopalatine Ganglia Ganglia, Pterygopalatine Ganglias, Pterygopalatine Pterygopalatine Ganglias Submandibular Ganglia Ganglia, Submandibular Ganglias, Submandibular Submandibular Ganglias Otic Ganglia Ganglia, Otic Ganglias, Otic Otic Ganglias Ciliary Ganglion Ciliary Ganglions Ganglion, Ciliary Ganglions, Ciliary