Fluorescein Angiography

Fluoresceinangiografi

Svensk definition

Åskådliggörande av ett kärlsystem efter intravenös tillförsel av en fluoresceinlösning. Bilderna kan fångas fotografiskt eller digitalt. Tekniken används isynnerhet vid undersökning av näthinnans och druvhinnans kärl.

Engelsk definition

Visualization of a vascular system after intravenous injection of a fluorescein solution. The images may be photographed or televised. It is used especially in studying the retinal and uveal vasculature.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Angiography, Fluorescein Fluorescence Angiography Angiography, Fluorescence Fluorescence Photography, Fundus Fundus Fluorescence Photography Photography, Fundus Fluorescence