Health Care Facilities, Manpower, and Services

Hälso- och sjukvårdsinrättningar, arbetskraft och tjänster

Svensk definition

Utbudet av hälso- och sjukvårdens tjänster, inrättningar och personaltillgång.

Engelsk definition

The services provided in the delivery of health care, associated facilities in health care, and attendant manpower required or available.

Svenska synonymer

Sjukvårdsinrättningar, arbetskraft och tjänster

Engelska synonymer

Healthcare Facilities, Manpower, and Services