Extrapyramidal Tracts

Extrapyramidala systemet

Svensk definition

De från den förlängda märgens pyramider utgående (efferenta), motoriska nervbanorna.

Engelsk definition

Uncrossed tracts of motor nerves from the brain to the anterior horns of the spinal cord, involved in reflexes, locomotion, complex movements, and postural control.

Svenska synonymer

Pallido-striära systemet

Engelska synonymer

Extrapyramidal Tract Tract, Extrapyramidal