Ethnic Groups

Etniska grupper

Svensk definition

Folkgrupper med gemensamt kulturarv som skiljer dem från andra i olika sociala sammanhang.

Engelsk definition

A group of people with a common cultural heritage that sets them apart from others in a variety of social relationships.

Svenska synonymer

Nationalitet Etnicitet

Engelska synonymer

Ethnic Group Ethnicity Nationality Nationalities