Esterification

Förestring

Svensk definition

Förfarande för omvandling av en syra till ett alkyl- eller arylderivat. Oftast är det frågan om en reaktion mellan en syra och en alkohol, med spår av någon mineralsyra som katalysator, eller reaktion mellan en syraklorid och en alkohol. Förestring kan även åstadkommas genom enzymatisk verkan.

Engelsk definition

The process of converting an acid into an alkyl or aryl derivative. Most frequently the process consists of the reaction of an acid with an alcohol in the presence of a trace of mineral acid as catalyst or the reaction of an acyl chloride with an alcohol. Esterification can also be accomplished by enzymatic processes.

Svenska synonymer

Esterifiering

Engelska synonymer

Esterifications