Emetine

Emetin

Svensk definition

Alkaloid från rötterna på Uragoga ipecacuanha (kräkrot) eller U. acuminata, tillhörande familjen Rubiaceae (måreväxter). Det används som amöbadödande medel i många olika preparat och kan ge upphov till svåra hjärt-, lever- och njurskador, samt häftig diarré och kräkning. Emetin hämmar proteinsyntesen i eukaryota celler, men inte i prokaryota.

Engelsk definition

The principal alkaloid of ipecac, from the ground roots of Uragoga (or Cephaelis) ipecacuanha or U. acuminata, of the Rubiaceae. It is used as an amebicide in many different preparations and may cause serious cardiac, hepatic, or renal damage and violent diarrhea and vomiting. Emetine inhibits protein synthesis in EUKARYOTIC CELLS but not PROKARYOTIC CELLS.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Methylcephaeline Ipecine Emetine Hydrochloride Hydrochloride, Emetine Emetine Dihydrochloride Dihydrochloride, Emetine