Edema, Cardiac

Hjärtödem

Svensk definition

En manifestation av hjärtsvikt beroende på ökat tryck i vener och kapillärkärl och ofta förknippad med natriumretention i njurarna.

Engelsk definition

Abnormal fluid retention by the body due to impaired cardiac function or heart failure. It is usually characterized by increase in venous and capillary pressure, and swollen legs when standing. It is different from the generalized edema caused by renal dysfunction (NEPHROTIC SYNDROME).

Svenska synonymer

Ödem, kardiell

Engelska synonymer

Cardiac Edemas Edemas, Cardiac Cardiac Edema