Echinococcosis

Echinokockinfektion

Svensk definition

Infektionssjukdom orsakad av larver till bandmaskar (binnikemaskar) av släktet Echinococcus. Lever, lungor och njurar är de organ som larverna främst angriper.

Engelsk definition

An infection caused by the infestation of the larval form of tapeworms of the genus Echinococcus. The liver, lungs, and kidney are the most common areas of infestation.

Svenska synonymer

Ekinokockos Blåsmasksjuka Echinococcos

Engelska synonymer

Echinococcoses Echinococcus Infection Echinococcus Infections Infection, Echinococcus Cystic Echinococcosis Cystic Echinococcoses Echinococcoses, Cystic Echinococcosis, Cystic Hydatidosis Hydatidoses Cysts, Hydatid Cyst, Hydatid Hydatid Cysts Hydatid Cyst Hydatid Disease Hydatid Diseases Echinococcus Granulosus Infection Echinococcus Granulosus Infections Granulosus Infection, Echinococcus Granulosus Infections, Echinococcus Infection, Echinococcus Granulosus Infections, Echinococcus Granulosus