Dysentery

Dysenteri

Svensk definition

Något av ett antal sjukdomstillstånd kännetecknade av inflammation i tarmarna, särskilt tjocktarmen, med medföljande buksmärta, tenesmer och täta, blodiga och slemmiga avföringar. Sjukdomen kan vara orsakad av irriterande kemiska ämnen, bakterier, protozoer eller parasitmaskar.

Engelsk definition

Acute inflammation of the intestine associated with infectious DIARRHEA of various etiologies, generally acquired by eating contaminated food containing TOXINS, BIOLOGICAL derived from BACTERIA or other microorganisms. Dysentery is characterized initially by watery FECES then by bloody mucoid stools. It is often associated with ABDOMINAL PAIN; FEVER; and DEHYDRATION.

Svenska synonymer

Rödsot Bållsjuka

Engelska synonymer

Infectious Diarrheal Disease Diarrheal Disease, Infectious Infectious Diarrheal Diseases