Fonofos

Fonofos

Svensk definition

En organisk tiofosforkolinesterashämmare som används som insektsbekämpningsmedel.

Engelsk definition

An organothiophosphorus cholinesterase inhibitor that is used as an insecticide.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Stauffer N-2790 Stauffer N 2790 Stauffer N2790 Dyfonate Dyphonate