Dermatitis Herpetiformis

Dermatitis herpetiformis

Svensk definition

Sällsynt, kronisk, papulovesikulär sjukdom med intensivt kliande utslag av blåsor av olika former, ofta variga. Sjukdomen är starkt knuten till förekomst av HLA-B8- och HLA-DR3-antigener. Ett flertal olika autoantikroppar har påvisats i små mängder hos patienter med dermatitis herpetiformis.

Engelsk definition

Rare, chronic, papulo-vesicular disease characterized by an intensely pruritic eruption consisting of various combinations of symmetrical, erythematous, papular, vesicular, or bullous lesions. The disease is strongly associated with the presence of HLA-B8 and HLA-DR3 antigens. A variety of different autoantibodies has been detected in small numbers in patients with dermatitis herpetiformis.

Svenska synonymer

Duhrings sjukdom

Engelska synonymer

Duhring's Disease Disease, Duhring's Duhrings Disease Duhring Disease Disease, Duhring