Pressure Ulcer

Trycksår

Svensk definition

Sårbildning till följd av ihållande tryck mot kroppsdel hos patienter som får ligga stilla långa perioder. Beniga, utstickande kroppsdelar är de områden som är mest utsatta. Såren orsakas av ischemi i underhudsvävnaderna pga det ständiga trycket.

Engelsk definition

An ulceration caused by prolonged pressure on the SKIN and TISSUES when one stays in one position for a long period of time, such as lying in bed. The bony areas of the body are the most frequently affected sites which become ischemic (ISCHEMIA) under sustained and constant pressure.

Svenska synonymer

Dekubitus Liggsår

Engelska synonymer

Pressure Ulcers Ulcer, Pressure Ulcers, Pressure Bedsore Bedsores Pressure Sore Pressure Sores Sore, Pressure Sores, Pressure Bed Sores Bed Sore Sore, Bed Sores, Bed Decubitus Ulcer Decubitus Ulcers Ulcer, Decubitus Ulcers, Decubitus