Cysticercosis

Cysticerkos

Svensk definition

Infektion orsakad av Cysticercus, larver av olika bandmaskar av släktet Taenia (vanligen T. solium). Hos människor tar de sig genom tarmväggen och invaderar underhudsvävnad, hjärna, ögon, muskler, lever, lungor och bukhinna. Angrepp på hjärnan leder till neurocysticerkos.

Engelsk definition

Infection with CYSTICERCUS, the larval form of the various tapeworms of the genus Taenia (usually T. solium in man). In humans they penetrate the intestinal wall and invade subcutaneous tissue, brain, eye, muscle, heart, liver, lung, and peritoneum. Brain involvement results in NEUROCYSTICERCOSIS.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cysticercoses