Contracture

Kontraktur

Svensk definition

Långvarig förkortning av muskeln eller annan mjuk vävnad runt en led med rörelseinskränkning i leden som följd.

Engelsk definition

Prolonged shortening of the muscle or other soft tissue around a joint, preventing movement of the joint.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Contractures