Colorado

Colorado

Svensk definition

Delstat i USA som gränsar till Wyoming och Nebraska i norr, till Kansas och Nebraska i öster, till New Mexiko och Oklahoma i söder och till Utah i väster.

Engelsk definition

State bounded on the north by Wyoming and Nebraska, on the east by Kansas and Nebraska, on the south by New Mexico and Oklahoma, and on the west by Utah.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.