Color Vision Defects

Färgblindhet

Svensk definition

Färgblindhet är i huvudsak ärftligt, men kan också bero på tillägnade eller utvecklingsmässiga avvikelser i tapparna (näthinnan). Svårighetsgraden hos ärftlig färgblindhet beror på graden av mutation hos stavopsingenerna (på X-kromosomen och kromosom 3), vilka kodar fotopigmenten för röd, grön och blå.

Engelsk definition

Defects of color vision are mainly hereditary traits but can be secondary to acquired or developmental abnormalities in the CONES (RETINA). Severity of hereditary defects of color vision depends on the degree of mutation of the ROD OPSINS genes (on X CHROMOSOME and CHROMOSOME 3) that code the photopigments for red, green and blue.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Color Vision Defect Defect, Color Vision Defects, Color Vision Vision Defect, Color Vision Defects, Color Color Vision Deficiency Color Vision Deficiencies Deficiencies, Color Vision Deficiency, Color Vision Vision Deficiencies, Color Vision Deficiency, Color Color Blindness Blindness, Color Color Blindness, Acquired Acquired Color Blindness Monochromatopsia Color Blindness, Green Green Color Blindness Color Blindness, Inherited Inherited Color Blindness Color Blindness, Red Red Color Blindness Protan Defect Color Blindness, Red-Green Color Blindness, Red Green Red-Green Color Blindness Deutan Defect Defect, Deutan Achromatopsia Achromatopsias Color Blindness, Blue Blue Color Blindness Tritan Defect