Colitis

Tjocktarmsinflammation

Svensk definition

Specifika eller ospecifika inflammationer i tjocktarmen. Syn. kolit.

Svenska synonymer

Kolit

Engelska synonymer

Colitides