Chromoblastomycosis

Kromoblastomykos

Svensk definition

Fjällig blemma eller vårtliknande utväxt, orsakad av fem svamparter, med satellitartad utbredning på fötter eller ben. Lemmen kan svälla och i den yttre änden täckas av sårknutor påminnande om blomkål . I sällsynta fall kan sjukdomen börja på handen eller handleden och sprida sig till hela armen. Syn. kromomykos.

Engelsk definition

Scaly papule or warty growth, caused by five fungi, that spreads as a result of satellite lesions affecting the foot or leg. The extremity may become swollen and, at its distal portion, covered with various nodular, tumorous, verrucous lesions that resemble cauliflower. In rare instances, the disease may begin on the hand or wrist and involve the entire upper extremity. (Arnold, Odom, and James, Andrew's Diseases of the Skin, 8th ed, p362)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Chromoblastomycoses Dermatitis Verrucosa Chromomycosis Chromomycoses