Chondrodysplasia Punctata

Chondodysplasia punctata

Svensk definition

En heterogen grupp av skelettdysplasier, kännetecknade av punktering av epifyserna hos barn. I gruppen ingår en allvarlig, autosomalt recessiv form, rizomelisk kondrodysplasi, en autosomalt dominant f orm, Conradi-Hunermansyndromet, och en lindrigare, X-bunden form. Ämnesomsättningsdefekter i association med försämrade peroxisomer förekommer endast i den rizomeliska formen.

Engelsk definition

A heterogeneous group of bone dysplasias, the common character of which is stippling of the epiphyses in infancy. The group includes a severe autosomal recessive form (CHONDRODYSPLASIA PUNCTATA, RHIZOMELIC), an autosomal dominant form (Conradi-Hunermann syndrome), and a milder X-linked form. Metabolic defects associated with impaired peroxisomes are present only in the rhizomelic form.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Stippled Epiphyses Epiphyses, Stippled Chondrodystrophia Calcificans Congenita Dysplasia Epiphysialis Punctata Hunermann-Conradi Syndrome Hunermann Conradi Syndrome Conradi-Hunermann Syndrome Conradi Hunermann Syndrome Conradi Hunermann Happle Syndrome Happle Syndrome X-Linked Dominant Chondrodysplasia Punctata X Linked Dominant Chondrodysplasia Punctata X-Linked Chondrodysplasia Punctata 2 X Linked Chondrodysplasia Punctata 2 Chondrodysplasia Punctata 2, X-Linked Chondrodysplasia Punctata 2, X Linked Conradi-Hünermann Syndrome Conradi Hünermann Syndrome Conradi-Hünermann Syndromes Conradi-Hünermann-Happle Syndrome Conradi Hünermann Happle Syndrome Conradi-Hünermann-Happle Syndromes Chondrodysplasia Punctata 2, X-Linked Dominant Chondrodysplasia Punctata 2, X Linked Dominant Conradi-Hunermann-Happle Syndrome Conradi-Hunermann-Happle Syndromes