Cholera

Kolera

Svensk definition

En akut diarrésjukdom som är endemisk i Indien och Sydostasien och som orskas av Vibrio cholerae. Sjukdomstillståndet kan leda till allvarlig uttorkning inom några timmar om inte snabb behandling sätts in.

Engelsk definition

An acute diarrheal disease endemic in India and Southeast Asia whose causative agent is VIBRIO CHOLERAE. This condition can lead to severe dehydration in a matter of hours unless quickly treated.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Choleras Vibrio cholerae Infection Infection, Vibrio cholerae Infections, Vibrio cholerae Vibrio cholerae Infections