Cholera Morbus

Cholera morbus

Svensk definition

Tidigare använt namn på en koleraliknande, akut och svår gastroenterit av okänt ursprung, med diarré, kramper och kräkningar, som uppträdde sommar och höst. Sjukdomen måste skiljas från kolera, med liknande manifestationer, men som orsakas av det kraftiga enterotoxinet från Vibrio cholerae.

Engelsk definition

An old term that is no longer used in the scientific literature. Cholera morbus refers to acute GASTROENTERITIS occurring in summer or autumn; characterized by severe cramps, diarrhea, and vomiting.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cholera, Summer Choleras, Summer Summer Cholera Summer Choleras