Cell Wall

Cellvägg

Svensk definition

Det yttersta lagret av en cell hos de flesta växter, bakterier, svampar och alger. Cellväggen är vanligtvis en fast struktur som ligger utanför cellmembranet och utgör en skyddsbarriär mot fysiska och kemiska medel.

Engelsk definition

The outermost layer of a cell in most PLANTS; BACTERIA; FUNGI; and ALGAE. The cell wall is usually a rigid structure that lies external to the CELL MEMBRANE, and provides a protective barrier against physical or chemical agents.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cell Walls Wall, Cell Walls, Cell