Catatonia

Katatoni

Svensk definition

En neuropsykisk störning kännetecknad av ett eller flera av följande drag: orörlighet, mutism, negativism (vägringsattityd), tillgjordhet, stereotypi, gestikulerande, grimaserande, upphetsning, ekolal i (efterhärmning av ord), ekopraxi (upprepande av rörelser), muskelstelhet och stupor, ibland med avbrott för våldsamma utbrott, panik eller hallucinationer. Tillståndet kan bero på psykisk sjukdom el ler organisk sjukdom (malignt neuroleptiskt syndrom, encefalit m fl).

Engelsk definition

A neuropsychiatric disorder characterized by one or more of the following essential features: immobility, mutism, negativism (active or passive refusal to follow commands), mannerisms, stereotypies, posturing, grimacing, excitement, echolalia, echopraxia, muscular rigidity, and stupor; sometimes punctuated by sudden violent outbursts, panic, or hallucinations. This condition may be associated with psychiatric illnesses (e.g., SCHIZOPHRENIA; MOOD DISORDERS) or organic disorders (NEUROLEPTIC MALIGNANT SYNDROME; ENCEPHALITIS, etc.). (From DSM-IV, 4th ed, 1994; APA, Thesaurus of Psychological Index Terms, 1994)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Catatonias Catatonia, Organic Catatonias, Organic Organic Catatonia Organic Catatonias Organic Catatonic Disorder Catatonic Disorder, Organic Catatonic Disorders, Organic Organic Catatonic Disorders Schizophreniform Catatonia Catatonia, Schizophreniform Catatonias, Schizophreniform Schizophreniform Catatonias Catatonia, Malignant Catatonias, Malignant Malignant Catatonia Malignant Catatonias Lethal Catatonia Catatonia, Lethal Catatonias, Lethal Lethal Catatonias