Cat-Scratch Disease

Kattklössjuka

Svensk definition

En självbegränsande bakterieinfektion i regionala lymfkörtlar orsakad av Afipia felis, en gramnegativ bakterie, och Bartonella henselae. Den uppkommer som regel en eller flera veckor efter det att den drabbade blivit klöst av en katt. Det främsta symtomet är inflammaerade knutor vid klösmärket eller -märkena.

Engelsk definition

A self-limiting bacterial infection of the regional lymph nodes caused by AFIPIA felis, a gram-negative bacterium recently identified by the Centers for Disease Control and Prevention and by BARTONELLA HENSELAE. It usually arises one or more weeks following a feline scratch, with raised inflammatory nodules at the site of the scratch being the primary symptom.

Svenska synonymer

Kattklosjuka

Engelska synonymer

Cat Scratch Disease Disease, Cat-Scratch Cat Scratch Fever Cat Scratch Fevers Fever, Cat Scratch Inoculative Lymphoreticulosis Inoculative Lymphoreticuloses Lymphoreticuloses, Inoculative Lymphoreticulosis, Inoculative Catscratch Disease Disease, Catscratch Bartonella henselae Infection Bartonella henselae Infections Infection, Bartonella henselae Inoculation Lymphoreticulosis Inoculation Lymphoreticuloses Lymphoreticuloses, Inoculation Lymphoreticulosis, Inoculation